Csapatunk
Dr. Nagymihály Attila
Intézetvezető főorvos
Rövid bemutatkozás:
1995-ben végeztem az Orvostudományi Egyetemen Szegeden és 15 éven keresztül a budapesti Szemészeti Klinikán dolgoztam. Jelenleg a Budai Szemészeti Központ orvos-szakmai vezetőjeként feladatom a legmagasabb szintű szakmai munka feltételeinek biztosítása.
Dr. Papp András
SZEMÉSZ SZAKORVOS, EGYETEMI DOCENS, A Magyar Szemorvos társaság retina szekciójának elnöke
Rövid bemutatkozás:
A Semmelweis Egyetemen 1995-ben szereztem általános orvosi diplomát. Ezt követően a Semmelweis Egyetem I. sz. Szemészeti Klinikájára nyertem felvételt, ahol előbb gyakornokként, majd 1999-ben sikeres szemészeti szakvizsgát követően tanársegédként dolgoztam. Tanulmányaim során több hónapot töltöttem németországi egyetemi klinikákon (1995, 1999 Erlangen, 2000 Lübeck). 1997-ben és 2000-ben nemzetközi vizsgákat tettem (Basic Science Assessment in Ophthalmology (ICO) part I., Basic Science Assessment in Ophthalmology (ICO) part II.). Több szemészeti társaságnak vagyok tagja (Magyar Szemorvostársaság, European Society of Ophthalmology, European Society of Retina Specialists). 2004-től a Magyar Szemorvostársaság vezetőségi munkájában is részt veszek. 2004-től 2010-ig a Magyar Szemorvostársaság elnökségének munkáját segítettem titkárként. 2010-től a Magyar Szemorvostársaság Retina Szekciójának titkáraként majd 2017 novemberétől annak elnökeként tevékenykedem. 2002-től ügyeletvezető, 2004-2007 között osztályvezető, 2007-től egyetemi adjunktusként a Szemklinika Tömő utcai Retina részlegének vezetője, 2013-tól a Mária utcai Szemészeti Klinika Retina Ambulanciájának a vezetője vagyok. 2008-ban a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában PhD fokozatot szereztem. (Dolgozatom címe: A szilikonolaj endotamponád biológiai hatásának morfológiai és klinikai vizsgálata vitrektómia műtétek kapcsán).
Dr. Resch Miklós
Szemész szakorvos
Rövid bemutatkozás:
Általános orvosi diplomát a Szegedi Tudományegyetemen szereztem 2000-ben, azóta a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikán végzek gyógyító, szemsebészi, kutató és oktató munkát. A rezidensképzést követően 2006-ban tettem szemészeti szakvizsgát. A szakképzéssel párhuzamosan kutatómunkát kezdtem. Eötvös ösztöndíjasként a németországi Erlangenben eltöltött kutatási időszak is hozzájárult ahhoz, hogy a szakvizsgával azonos évben, 2006-ban PhD fokozatot szerezhettem. Kutatási témám a szaruhártya sebgyógyulására irányul, elsősorban lézeres refraktív kezelések utáni elváltozásokat tanulmányoztam, továbbá az amnion membrán szövettani és gyógyszertani tulajdonságainak elemzését is végzem. Számos nemzetközi és hazai folyóiratban publikálok magyar, angol és német nyelven, alapkutatási és klinikai témákban egyaránt. Több, elsősorban retina betegségekkel kapcsolatos multicentrikus klinikai vizsgálatban veszek részt, GCP (Good Clinical Practice) tanfolyamot végeztem. Elkötelezettséget érzek a magas szintű betegellátás iránt a bizonyítékon alapuló orvostudomány (Evidence Based Medicine) irányelveit követve.
Dr. Szabó Antal
Szemész szakorvos
Rövid bemutatkozás:
Orvostudományi tanulmányaimat a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, illetve klinikai gyakorlataim a genfi l’Hôpital Cantonal egyetemi klinikán végeztem. 1996 óta a Semmelweis Egyetem Budapesti Szemészeti klinikáján dolgozom. Szakképzésemet követően 2000-ben szereztem meg szemészeti szakvizsgám. Kutatómunkát folytattam a tamperei „Brain Research Center”-ben, 1999 és 2001 között. Munkám során lézerkezelés hatását vizsgálom retinalis pigment epithelium sejttenyészeten laboratóriumi körülmények között. PhD. fokozatom is ebben a témában szereztem meg 2008-ban.
Dr. Barcsay György
Szemész szakorvos, Egyetemi adjunktus, PhD
Rövid bemutatkozás:
1999-ben diplomáztam a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Ezután PhD tanulmányokat folytattam az I. sz. Szemészeti Klinikán, a doktori fokozatot 2004-ben szereztem meg. Közben Eötvös kutatói ösztöndíjjal 6 hónapot töltöttem New Yorkban. 2003-ban kezdtem meg a rezidensképzést ugyanott, a szakvizsgát 2008-ban tettem le. 2006-ban tanulmányi ösztöndíjjal egy hónapot töltöttem az Oxford Hospital szemészeti osztályán. GCP (Good Clinical Practice) tanfolyamot végeztem 2014-ben. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika Retina munkacsoportjában dolgozom, főként szürkehályog-ellenes műtétekkel, valamint a retina betegségeinek gyógyszeres, lézer és műtéti kezeléseivel foglalkozom. A gyógyításon kívül optikai rehabilitációt is végzek, a Szemészeti Klinika Optikai rehabilitáció szakrendelésének vezetője vagyok. Számos nemzetközi gyógyszervizsgálatban vettem részt vizsgálóként. Tudományos közleményeim jelentek meg hazai és nemzetközi szemészeti folyóiratokban, valamint rendszeresen tartok tudományos és továbbképző előadásokat. A Budai Szemészeti Központban refraktív lézeres beavatkozásokat végzek, ahol PRK, OptiLASIK és DiamondFEMTO eljárásokat használunk.
Dr. Jaros Katarina, FEBO
FEBO, Szemész szakorvos
Rövid bemutatkozás:
2004-ben végeztem a pozsonyi Orvostudomány Egyetemen. Ezt követően Magyarországra költöztem és 2013-ban tettem le a szemészeti szakvizsgát. Továbbképzésemet folytatva 2015-ben Párizsban megszereztem a FEBO fokozatot (Fellow Of European Board Of Ophthalmology), illetve 1 hónapos tanulmányutat töltöttem a müncheni szemészeti klinikán, a szemhéj plasztika és rekonstrukciós sebészeti részlegén. Rendszeresen részt veszek magyarországi és külföldi kongresszusokon. Folyékonyan beszélek magyarul, szlovákul, angolul, társalgási szinten németül és spanyolul.
Dr. Megyesi Mária
Rövid bemutatkozás:
Orvosi diplomámat a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, Budapesten szereztem 1974-ben. Tanulmányaim befejeztével a Tömő utcai, I.sz. Szemészeti klinikára kerültem klinikai orvosként, ahol egészen 2007-ig, a nyugdíjazásomig dolgoztam. 1979-ben szakvizsgáztam, ezt követően tanársegéd, majd 1991-ben egyetemi adjunktus lettem. A közvetlen klinikai gyógyító munkám során az intézet valamennyi eltérő profilú osztályán, szakambulanciáján dolgoztam, az utolsó évtizedben az általános ambulanciát vezettem, ügyeleti - konziliárusi feladatokat láttam el rendszeresen. Klinikai munkám mellett másik fontos feladatom volt az oktatás. Az V. éves orvostanhallgatók oktatása mellett pályázataik, szakdolgozataik elkészítésében konzulensként működtem. A szemész rezidensek gyakorlati és elméleti képzésén túl, a szakorvosi továbbképzések, háziorvos és fül-orr-gégész rezidensek, gyógyszerészhallgatók részére szervezett tanfolyamok, továbbá nővér és asszisztens továbbképzések gyakori előadója voltam. 2008-2013 között az Oxivit Orvoscsoport tagjaként foglalkozás-egészségügyi, szűrési programokban vettem részt, majd 2013-tól a Budai Szemészeti Központ orvosaként találkozhattak velem.
Dr. Tóth Emília
Szemész szakorvos
Rövid bemutatkozás:
A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán végeztem 2006-ban. Az egyetemi időszakot követő rezidens éveimet a DEOEC Szemklinikan töltöttem, ahol széles körű betekintést nyertem a szaruhártya és retina betegségek gyógyításába, a mikrosebészeti műtéttanba, az ocularis melanoma diagnosztikájába és kezelésébe. 2009-től szakgyakorlatos szakorvosjelöltként a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban folytattam képzésemet, ahol már önálló műtéti tevékenységet végeztem (cataracta sebészet, szemhéj korrekciós műtétek). 2012-ben a SZOTE Szemklinikán szemészet szakvizsgát tettem kiválóan megfelelt minősítéssel. 2012-től a Budai Szemészeti Központban tapasztalt munkatársaimmal a refraktív lézersebészet legmodernebb technikai eszközeivel végzünk látásjavító kezeléseket, illetve teljeskörű szemészeti vizsgálatokat, szürkehályog szűrést, glaucoma gondozást, menedzser szemészeti szűréseket.
Dr. Szalai Irén
Szemész szakorvos
Rövid bemutatkozás:
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán diplomáztam. 2007-től a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáján dolgozom. Szakképzésem alatt tanulmányi ösztöndíjjal a dublini Royal Victoria Eye and Ear Hospital szemészeti részlegén fejleszthettem tovább tudásomat, ICO I, II. nemzetközi szemészeti vizsgát tettem, GCP (Good Clinical Practice) tanfolyamot végeztem. Szakvizsgámat 2012-ben szereztem. A gyógyításon kívül rendszeresen tartok tudományos és továbbképző előadásokat magyar és angol nyelven, PhD tanulmányaim során a retina finom szerkezetét vizsgálom.
Dr. Lendvai Zsanett
Szemész szakorvos
Rövid bemutatkozás:
2007-ben szereztem általános orvosi diplomát a Szegedi Tudományegyetemen, majd még abban az évben központi gyakornok lettem a Semmelweis Egyetemen, ahol a Szemészeti Klinikán kezdtem el dolgozni. 2012-ben szemész szakorvosi képesítést szereztem.
Mátyás Dóra
Optometrista
Rövid bemutatkozás:
Családi indíttatásra fordult a látásvizsgálat, szemészet irányába, majd 2010-ben végzett kiváló minősítéssel a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus szakán, optometria szakirányon. A képzést követően látszerészként, majd optometristaként dolgozott és szerzett magabiztos gyakorlati tudást is. Elméleti ismereteit folyamatosan bővíti szakmai továbbképzéseken – érdeklődik az alternatív gyógyászat és a legújabb szemvizsgálati módszerek iránt, így pácienseink számára a legkorszerűbb ismeretek birtokában a legteljesebb körű tájékoztatást tudja nyújtani.
Kertész-Tóth Szilvia
Optometrista
Rövid bemutatkozás:
A látszerész iskola elvégzése után sikeres felvételt nyertem a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi karára és 2013-ban megszereztem az optometrista diplomát. Középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezem. 2002-2015 között több optikai cégnél dolgoztam kezdetben látszerészként, majd optometristaként. A kötelező szakmai képzéseken túl, folyamatosan képzem magam, hogy a gyors fejlődéssel lépést tarthassak, ezáltal a legjobbat nyújthassam munkám során.
Gyenge Szandra
Szemészeti asszisztens
Rövid bemutatkozás:
2007-ben kezdtem el a látszerész iskolát. 9 évig dolgoztam egy budapesti optikában, szemész szakorvos mellett, így rengeteget fejlődhettem és alapos tudásra tehettem szert a szemészet több területén is. Másfél évig egy kontaktlencse folyadék magyarországi disztributoránál kiskereskedelmi vezetőként álltam meg a helyem. Rendszeresen képzem magam, hogy a szakma folyamatos fejlődésével lépést tarthassak, és hogy munkám során a maximumot nyújthassam. 2016 februárjától a Budai Szemészeti Központ csapatának tagjaként a szemészeti szakterület új ágát ismerhettem meg.
Tóth-Szalai Szilvia
Szemészeti asszisztens
Rövid bemutatkozás:
Örömömre szolgál, hogy nap, mint nap segíthetek pácienseinknek éleslátásuk visszanyerésében. Munkám során főként az alkalmassági elővizsgálatok elvégzésében segédkezem.
Baranyi Andrea
Ügyfélszolgálatos munkatárs
Rövid bemutatkozás:
A Budai Szemészeti Központ munkatársaként nap, mint nap foglalkozom leendő és már meglévő pácienseinkkel személyesen és telefonon keresztül egyaránt. Örömmel végzem a munkám és kifejezetten szeretem benne azt, hogy emberekkel foglalkozhatok, segíthetem őket kérdéseinek megválaszolásában, esetlegesen felmerülő nehézségek, problémák megoldásában. A legjobb az egészben, hogy minden nap újabb dolgokat tanulok meg egy olyan területről, amely igazán érdekel, így tényleg mondhatni, hogy számomra tetsző és izgalmas munkát végezhetek. Egyre jobban érdekel minden információ, ami a szemhez és főként a lézeres látásjavító kezelésekhez tartozik. Nem véletlen vetem alá magam én is személyesen a legmodernebb DiamondFemto kezelésnek. A műtét után személyes tapasztalataimat hitelesen adhatom át minden kedves érdeklődő páciensünknek!
Szigligeti Dóra
Ügyfélszolgálatos munkatárs
Rövid bemutatkozás:
Recepciós munkatársként dolgozom itt, a Budai Szemészeti Központban. Mindennapi munkám során azon igyekszem, hogy a hozzánk érkező pácinesek oly magas szintű ellátásban részesüljenek, melyet Szemészetünk képvisel. Törekszem arra, hogy minden felmerülő kérdésre pontos és szakszerű választ adhassak, tájékozott legyek teljes körűen az általunk végzett kezelések mindegyikében.
Bukszár Rita
Asszisztens
Rövid bemutatkozás:
Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán szereztem diplomát ápoló szakon. A Miskolci Megyei Kórház szemészeti osztályán kezdtem dolgozni, ahonnan tíz év után búcsúztam. Budapestre költözésemet követően  után újabb 5 évig magánszemészeti intézményben dolgoztam, ahol a lézeres látásjavítás területén szereztem további tapasztalatokat.
Kemény-Varga Renáta
Ügyfélszolgálatos munkatárs
Rövid bemutatkozás:
Főként telefonos ügyfélszolgálatunkon, ritkábban a recepción találkozhatnak velem. Korábbi munkatapasztalataimat örömmel használom a Budai Szemészeti Központban. Jó egy olyan helyen dolgozni nap mint nap, ahol mind a cégnek, mind a pácienseknek nagyon fontos a személyes kontaktus, a személyes hangvétel és az odafigyelés.

Foglaljon időpontot

Kérjen időpontot online! Írja meg nekünk, hogy milyen problémára szeretne megoldást, kollégáink a legjobb szemész szakorvoshoz adnak időpontot Önnek!

Idén ősszel Ön is lézerszemű lehet hatalmas kedvezményekkel!

Töltse le utalványunkat és DiamondFEMTO szemműtéte mellé 1 éjszakás kényeztetést kap.

Videóklinika
Orvosaink 1 percben válaszolnak szemészeti kérdésekre.
Melyik kezelést válasszam?
Egyértelmű összehasonlítás, hogy Önnek is érthető legyen
Páciensek történetei
Ők már lézerszeműek! Ismerje meg tapasztalataikat!
Nézzen szét klinikánkon
Járjon körbe még mielőtt ide jönne. Modern, letisztult környezet az Ön kényelméért!