Érdekli, hogy alkalmas lehet-e lézeres szemműtétre? Töltse ki a tesztet!
Érdekli, hogy alkalmas lehet-e lézeres szemműtétre? Töltse ki a tesztet!
Csapatunk, szemész orvosaink
Orvosaink több évtizedes tapasztalattal várják pácienseinket a Magyarországon elérhető legmodernebb, legbiztonságosabb 7D lézeres látásjavító beavatkozásokra, szemlencse műtétekre és egyéb szemészeti problémák kivizsgálására. Szemész orvosaink összesen több, mint 150.000 szemészeti műtétet hajtottak végre. Szakrendeléseiken ezzel a tapasztalattal segítenek megoldást találni pácienseink általános szemészeti problémáira és megválaszolni minden lézeres látásjavítással kapcsolatban felmerülő kérdést.
Dr. Nagymihály Attila
Intézetvezető főorvos
Rövid bemutatkozás:
1995-ben végeztem az Orvostudományi Egyetemen Szegeden és 15 éven keresztül a budapesti Szemészeti Klinikán dolgoztam. Jelenleg a Budai Szemészeti Központ orvos-szakmai vezetőjeként feladatom a legmagasabb szintű szakmai munka feltételeinek biztosítása.
Dr. Papp András
SZEMÉSZ SZAKORVOS, PhD, EGYETEMI DOCENS, A Magyar Szemorvos társaság retina szekciójának elnöke
Rövid bemutatkozás:
A Semmelweis Egyetemen 1995-ben szereztem általános orvosi diplomát. Ezt követően a Semmelweis Egyetem I. sz. Szemészeti Klinikájára nyertem felvételt, ahol előbb gyakornokként, majd 1999-ben sikeres szemészeti szakvizsgát követően tanársegédként dolgoztam. Tanulmányaim során több hónapot töltöttem németországi egyetemi klinikákon (1995, 1999 Erlangen, 2000 Lübeck). 1997-ben és 2000-ben nemzetközi vizsgákat tettem (Basic Science Assessment in Ophthalmology (ICO) part I., Basic Science Assessment in Ophthalmology (ICO) part II.). Több szemészeti társaságnak vagyok tagja (Magyar Szemorvostársaság, European Society of Ophthalmology, European Society of Retina Specialists). 2004-től a Magyar Szemorvostársaság vezetőségi munkájában is részt veszek. 2004-től 2010-ig a Magyar Szemorvostársaság elnökségének munkáját segítettem titkárként. 2010-től a Magyar Szemorvostársaság Retina Szekciójának titkáraként majd 2017 novemberétől annak elnökeként tevékenykedem. 2002-től ügyeletvezető, 2004-2007 között osztályvezető, 2007-től egyetemi adjunktusként a Szemklinika Tömő utcai Retina részlegének vezetője, 2013-tól a Mária utcai Szemészeti Klinika Retina Ambulanciájának a vezetője vagyok. 2008-ban a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában PhD fokozatot szereztem. (Dolgozatom címe: A szilikonolaj endotamponád biológiai hatásának morfológiai és klinikai vizsgálata vitrektómia műtétek kapcsán).
Dr. Resch Miklós
Med.Habil, PhD, Egyetemi docens
Rövid bemutatkozás:
Általános orvosi diplomát a Szegedi Tudományegyetemen szereztem 2000-ben, azóta a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikán végzek gyógyító, szemsebészi, kutató és oktató munkát. A rezidensképzést követően 2006-ban tettem szemészeti szakvizsgát. A szakképzéssel párhuzamosan kutatómunkát kezdtem. Eötvös ösztöndíjasként a németországi Erlangenben eltöltött kutatási időszak is hozzájárult ahhoz, hogy a szakvizsgával azonos évben, 2006-ban PhD fokozatot szerezhettem. Kutatási témám a szaruhártya sebgyógyulására irányul, elsősorban lézeres refraktív kezelések utáni elváltozásokat tanulmányoztam, továbbá az amnion membrán szövettani és gyógyszertani tulajdonságainak elemzését is végzem. Számos nemzetközi és hazai folyóiratban publikálok magyar, angol és német nyelven, alapkutatási és klinikai témákban egyaránt. Több, elsősorban retina betegségekkel kapcsolatos multicentrikus klinikai vizsgálatban veszek részt, GCP (Good Clinical Practice) tanfolyamot végeztem. Elkötelezettséget érzek a magas szintű betegellátás iránt a bizonyítékon alapuló orvostudomány (Evidence Based Medicine) irányelveit követve. 2019-ben megkaptam egyetemi docens kinevezésemet.
Dr. Szabó Antal
Szemész szakorvos, Egyetemi adjunktus, PhD
Rövid bemutatkozás:
Orvostudományi tanulmányaimat a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, illetve klinikai gyakorlataim a genfi l’Hôpital Cantonal egyetemi klinikán végeztem. 1996 óta a Semmelweis Egyetem Budapesti Szemészeti klinikáján dolgozom. Szakképzésemet követően 2000-ben szereztem meg szemészeti szakvizsgám. Kutatómunkát folytattam a tamperei „Brain Research Center”-ben, 1999 és 2001 között. Munkám során lézerkezelés hatását vizsgálom retinalis pigment epithelium sejttenyészeten laboratóriumi körülmények között. PhD. fokozatom is ebben a témában szereztem meg 2008-ban.
Dr. Barcsay György
Szemész szakorvos, Egyetemi adjunktus, PhD
Rövid bemutatkozás:
1999-ben diplomáztam a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Ezután PhD tanulmányokat folytattam az I. sz. Szemészeti Klinikán, a doktori fokozatot 2004-ben szereztem meg. Közben Eötvös kutatói ösztöndíjjal 6 hónapot töltöttem New Yorkban. 2003-ban kezdtem meg a rezidensképzést ugyanott, a szakvizsgát 2008-ban tettem le. 2006-ban tanulmányi ösztöndíjjal egy hónapot töltöttem az Oxford Hospital szemészeti osztályán. GCP (Good Clinical Practice) tanfolyamot végeztem 2014-ben. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika Retina munkacsoportjában dolgozom, főként szürkehályog-ellenes műtétekkel, valamint a retina betegségeinek gyógyszeres, lézer és műtéti kezeléseivel foglalkozom. A gyógyításon kívül optikai rehabilitációt is végzek, a Szemészeti Klinika Optikai rehabilitáció szakrendelésének vezetője vagyok. Számos nemzetközi gyógyszervizsgálatban vettem részt vizsgálóként. Tudományos közleményeim jelentek meg hazai és nemzetközi szemészeti folyóiratokban, valamint rendszeresen tartok tudományos és továbbképző előadásokat. A Budai Szemészeti Központban refraktív lézeres beavatkozásokat végzek, ahol Z FEMTO 7D, OptiLASIK 7D, Zero-Touch 7D és PRK 7D kezeléseket alkalmazunk.
Dr. Jaros Katarina
Szemész szakorvos, FEBO
Rövid bemutatkozás:
2004-ben végeztem a pozsonyi Orvostudomány Egyetemen. Ezt követően Magyarországra költöztem és 2013-ban tettem le a szemészeti szakvizsgát. Továbbképzésemet folytatva 2015-ben Párizsban megszereztem a FEBO fokozatot (Fellow Of European Board Of Ophthalmology), illetve 1 hónapos tanulmányutat töltöttem a müncheni szemészeti klinikán, a szemhéj plasztika és rekonstrukciós sebészeti részlegén. Rendszeresen részt veszek magyarországi és külföldi kongresszusokon. Folyékonyan beszélek magyarul, szlovákul, angolul, társalgási szinten németül és spanyolul.
Dr. Megyesi Mária
szemész szakorvos, egyetemi adjunktus
Rövid bemutatkozás:
Orvosi diplomámat a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, Budapesten szereztem 1974-ben. Tanulmányaim befejeztével a Tömő utcai, I.sz. Szemészeti klinikára kerültem klinikai orvosként, ahol egészen 2007-ig, a nyugdíjazásomig dolgoztam. 1979-ben szakvizsgáztam, ezt követően tanársegéd, majd 1991-ben egyetemi adjunktus lettem. A közvetlen klinikai gyógyító munkám során az intézet valamennyi eltérő profilú osztályán, szakambulanciáján dolgoztam, az utolsó évtizedben az általános ambulanciát vezettem, ügyeleti - konziliárusi feladatokat láttam el rendszeresen. Klinikai munkám mellett másik fontos feladatom volt az oktatás. Az V. éves orvostanhallgatók oktatása mellett pályázataik, szakdolgozataik elkészítésében konzulensként működtem. A szemész rezidensek gyakorlati és elméleti képzésén túl, a szakorvosi továbbképzések, háziorvos és fül-orr-gégész rezidensek, gyógyszerészhallgatók részére szervezett tanfolyamok, továbbá nővér és asszisztens továbbképzések gyakori előadója voltam. 2008-2013 között az Oxivit Orvoscsoport tagjaként foglalkozás-egészségügyi, szűrési programokban vettem részt, majd 2013-tól a Budai Szemészeti Központ orvosaként találkozhattak velem.
Dr. Tóth Emília
Szemész szakorvos
Rövid bemutatkozás:
A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán végeztem 2006-ban. Az egyetemi időszakot követő rezidens éveimet a DEOEC Szemklinikan töltöttem, ahol széles körű betekintést nyertem a szaruhártya és retina betegségek gyógyításába, a mikrosebészeti műtéttanba, az ocularis melanoma diagnosztikájába és kezelésébe. 2009-től szakgyakorlatos szakorvosjelöltként a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban folytattam képzésemet, ahol már önálló műtéti tevékenységet végeztem (cataracta sebészet, szemhéj korrekciós műtétek). 2012-ben a SZOTE Szemklinikán szemészet szakvizsgát tettem kiválóan megfelelt minősítéssel. 2012-től a Budai Szemészeti Központban tapasztalt munkatársaimmal a refraktív lézersebészet legmodernebb technikai eszközeivel végzünk látásjavító kezeléseket, illetve teljeskörű szemészeti vizsgálatokat, szürkehályog szűrést, glaucoma gondozást, menedzser szemészeti szűréseket.
Dr. Nagy Éva
SZEMÉSZ SZAKORVOS
Rövid bemutatkozás:
A Pécsi Orvostudományi Egyetemen végeztem az általános orvosi karon. Szemészeti rezidens  képzésem az I. számú Szemészeti Klinikán kezdtem Budapesten. Itt 2 évet dolgoztam a klinika minden osztályát végigjárva, betekintve a  szemészet minden részlegébe, a diagnosztikától a mikrosebészeti műtéttanig. A rezidens képzésem után a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház szemészeti osztályán dolgoztam közel 10 évig, ahol konzervatív gyógyító és műtéti tevékenységben egyaránt részt vettem. Főleg szürkehályog műtéteket és szemhéj korrekciós műtéteket végeztem. Szakvizsgámat 2007-ben tettem le Budapesten kiváló minősítéssel. A kórházi munkám után egy privát lézeres szemműtét klinika kiépítésén dolgoztam Győrben, ami Szempont Szemészeti Lézerközpont néven működött. Itt 6 évig tulajdonosként és diagnosztikai vezetőként főleg lézeres látásjavítással foglalkoztam. Az excimer lézer, a FEMTO lézer, illetve a refraktív lézersebészet alapjait Kölnben dr. Maus klinikáján tanultam. Közben több külföldi és hazai kongresszuson vettem részt, ahol e terület dinamikus fejlődését követhettem. Társszerzőként  több előadásban, közleményben is részt vettem. A győri Lézerközpont átalakulása után a Trend Optika Csoportban dolgozom, majd Budapestre költözésemmel 2020-tól a Budai Szemészeti Központ munkáját segíthetem. 
Dr. Barcsay-Veres Amarilla
szemész szakorvos, PHD
Rövid bemutatkozás:
Budapesten, a Semmelweis Egyetemen szereztem általános orvosi diplomát summa cum laude minősítéssel. Az egyetemi évek után elméleti kutatóként dolgoztam, doktori fokozatomat immunológia témában védtem. Később még számos elméleti és klinikai kutatásban vettem részt, melyek középpontjában elsősorban a szem védekezőképessége, a szemfelszín gyulladások, a szaruhártya gyógyulási folyamatai és a száraz szem álltak. A Semmelweis Egyetem Szemészeti klinikáján 2001-ben kezdtem klinikusi munkámat. Kezdetben szakorvosjelöltként, majd egyetemi tanársegédként általános szemészettel, szemgyulladásokkal, szemhéjkorrekciós műtétekkel, illetve a retinabetegségek diagnosztikájával és lézeres kezelésével, gyengénlátók rehabilitációjával foglalkoztam. Az orvostanhallgató- és optometrista képzésben is szerepet vállaltam. Több külföldi tanulmányúton vettem részt, többek között Németországban Mainz és Freiburg szemészeti klinikáján, illetve Angliában bővítettem szakmai tapasztalatomat. Rendszeresen publikálok illetve tartok előadást továbbképzéseken, különösképpen száraz szem és szemgyulladások témában. 
Dr. Szalai Irén
Szemész szakorvos, PHD
Rövid bemutatkozás:
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán diplomáztam. 2007-től a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáján dolgozom. Szakképzésem alatt tanulmányi ösztöndíjjal a dublini Royal Victoria Eye and Ear Hospital szemészeti részlegén fejleszthettem tovább tudásomat, ICO I, II. nemzetközi szemészeti vizsgát tettem, GCP (Good Clinical Practice) tanfolyamot végeztem. Szakvizsgámat 2012-ben szereztem. A gyógyításon kívül rendszeresen tartok tudományos és továbbképző előadásokat magyar és angol nyelven, PhD tanulmányaim során a retina finom szerkezetét vizsgálom.
Dr. Mészáros Franciska
SZEMÉSZ SZAKORVOS, FEBO, MRCSI
Rövid bemutatkozás:
Orvosi diplomámat a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen, illetve a Semmelweis Egyetemen, Budapesten szereztem. A szemészeti szakképzés ideje alatt a Kaposi Mór Oktató Kórházban (Kaposvár) és a Tömő utcai I.sz. Szemészeti Klinikán (Budapest) dolgoztam. A rezidensképzés kapcsán több külföldi tanulmányúton is részt vettem, többek között Olaszországban, Trieste szemészeti klinikáján. Szemészeti szakvizsgát 2007-ben tettem Budapesten, kiválóan megfelelt minősítéssel. Továbbképzésemet ezt követően Írországban folytattam, ahol kezdetben a Cork University Hospital, majd több mint két éven át a dublini Royal Victoria Eye and Ear Hospital szemészeti részlegein fejleszthettem tovább klinikai és műtéti tudásomat. Dublinban 2011-ben megszereztem az ír szemészeti szakvizsgával a MRCSI (Member of the Royal College of Surgeons in Ireland) fokozatot, illetve ugyanebben az évben Párizsban az európai szemészeti szakvizsgával a FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology) fokozatot. Egy két éves glaucoma fellowship keretén belül 2015-ben Angliában kezdtem dolgozni, ahol a warringtoni kórház szemészeti részlegén a zöldhályogos betegek klinikai ellátásában, illetve a glaukóma lézeres és műtéti kezelési lehetőségeiben szereztem értékes gyakorlati tapasztalatokat, a MIGS-t (Minimally Invasive Glaucoma Surgery) is beleértve.
Dr. Albert Réka
Szemész szakorvos, PHD, FEBO
Rövid bemutatkozás:
A Debreceni Egyetemen 2010-ben szereztem általános orvosi diplomámat. Már az egyetemi évek alatt bekapcsolódtam előbb az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetben, majd a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetben folyó kutató munkába. Doktori fokozatomat 2014-ben szemészeti őssejtekkel kapcsolatos témában védtem. Klinikai tapasztalatot a Szegedi Egyetem Szemészeti Klinikáján szereztem, kezdetben szakorvosjelöltként, majd 2017-es szakvizsgámat követően egyetemi tanársegédként. Graduális és postgraduális képzésben oktatóként, ill. több hazai és nemzetközi kongresszuson előadóként vettem részt. 2018-ben Párizsban megszereztem az európai szemészeti szakvizsgát (FEBO fokozat, Fellow of European Board of Ophthalmology). Érdeklődésem középpontjában a szaruhártya és szemfelszín betegségei, gyulladásos szembetegségek és a glaucoma áll.
Dr. Kiss Emília
szemész szakorvos
Rövid bemutatkozás:
Általános orvosi diplomámat 2013-ban a budapesti Semmelweis Egyetemen szereztem meg. Egyetemi időszakom alatt 10 hónapot Jellinek Harry ösztöndíjnak köszönhetően a Heidelbergi IVCRC (international vision research center) csoportban kutatómunkát végeztem. 2013-tól a tatabányai Szent Borbála Kórház szemészeti osztályán kezdtem meg rezidens képzésemet, majd 2016 óta a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ szemészeti osztályán folytattam munkámat, ahol jelenleg is dolgozom. Szemészeti szakvizsgát 2018-ban tettem.
Dr. Lendvai Zsanett
Rövid bemutatkozás:
2007-ben szereztem általános orvosi diplomát a Szegedi Tudományegyetemen, majd még abban az évben központi gyakornok lettem a Semmelweis Egyetemen, ahol a Szemészeti Klinikán kezdtem el dolgozni. 2012-ben szemész szakorvosi képesítést szereztem. Már a rezidensképzés ideje alatt is a szem elülső szegmentumával foglalkoztam legfőképp, a szaruhártya csoportban tevékenykedtem, az amnionhártya preparálások lelkes résztvevője, majd aztán évekig megszervezője voltam, illetve a szaruhártya átültetésre váró betegek behívása, műtétük megszervezése is az én feladatom volt. Részt vettem száraz szemű betegekkel kapcsolatos tanulmányban is. Emellett 2011 óta tagja vagyok a Szemhéj Csoportnak.
Mátyás Dóra
Optometrista
Rövid bemutatkozás:
Családi indíttatásra fordult a látásvizsgálat, szemészet irányába, majd 2010-ben végzett kiváló minősítéssel a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus szakán, optometria szakirányon. A képzést követően látszerészként, majd optometristaként dolgozott és szerzett magabiztos gyakorlati tudást is. Elméleti ismereteit folyamatosan bővíti szakmai továbbképzéseken – érdeklődik az alternatív gyógyászat és a legújabb szemvizsgálati módszerek iránt, így pácienseink számára a legkorszerűbb ismeretek birtokában a legteljesebb körű tájékoztatást tudja nyújtani.
Papp Brigitta
optometrista
Rövid bemutatkozás:
Tanulmányaim alatt egy ózdi optikában, családi barátunktól kaptam információt a szakmáról, ő érttette és szerettette meg velem ezt a szakirányt.  2017-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitika szakán, optometrista szakirányon. Szakdolgozatomat a könny és a könnyszervek jelentőségéről és a műkönnyekről írtam az optometrista hivatás tükrében, mely bekerült a legjobb dolgozatok közé, és kutatásaimat prezentálhattam a Magyar Optikus Ipartestület Szakmai Délutánján. Angol és német középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. A szemészet mellett érdekel az orvostudomány és a pszichológia.       A kötelező szakmai gyakorlat mellett másfél évig egy budapesti optikában dolgoztam, szemész főorvos és optometrista mellett, így mélyebb tudásra és gyakorlatra tehettem szert. 
Csordás Barbara
OPTOMETRISTA
Rövid bemutatkozás:
2018-ban végeztem a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitika szakán, optometrista szakirányon. Számomra már az egyetemi tanulmányaim során beigazolódott, hogy a legjobb pályát választottam, hiszen nagyon szeretek emberekkel foglalkozni. Az egyetemi éveim alatt optikában dolgoztam, ahol alkalmam nyílt elsajátítani a szakma alapjait; a képzés végeztével azonban úgy gondoltam, hogy szeretném kibővíteni a már megszerzett tudásomat, így kerültem a Budai Szemészeti Központba. 
Friem Dávid
diplomás optometrista
Rövid bemutatkozás:
Optometristaként végeztem a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán 2020-ban. Az elméleti ismeretek mellett fontosnak tartottam a gyakorlati tudás elsajátítását is, így már a képzésem alatt csatlakoztam a Budai Szemészeti Központ csapatához. Mindennapi munkám során lehetőségem nyílik folyamatos szakmai fejlődésre. Felsőfokú angol nyelvvizsgával rendelkezem.
Jancsek Zsófia
OPTOMETRISTA HALLGATÓ
Rövid bemutatkozás:
Másodéves optometrista szakos hallgató vagyok a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán. A szakma utáni érdeklődésem gyermekkoromban kezdődött, amikor az első szemüvegemet kaptam. Továbbtanulás előtt biztos voltam abban, hogy olyan szakmát szeretnék választani, ahol emberekkel foglalkozhatok és segíthetek az életminőség javításban. Örömmel tölt el, hogy az iskola által nyújtott elméleti tudnivalók mellé a gyakorlati tudást egy remek csapat tagjaként sajátíthatom el a Budai Szemészeti Központban. 
Baranyi Andrea
Ügyfélszolgálatos munkatárs
Rövid bemutatkozás:
A Budai Szemészeti Központ munkatársaként nap, mint nap foglalkozom leendő és már meglévő pácienseinkkel személyesen és telefonon keresztül egyaránt. Örömmel végzem a munkám és kifejezetten szeretem benne azt, hogy emberekkel foglalkozhatok, segíthetem őket kérdéseinek megválaszolásában, esetlegesen felmerülő nehézségek, problémák megoldásában. A legjobb az egészben, hogy minden nap újabb dolgokat tanulok meg egy olyan területről, amely igazán érdekel, így tényleg mondhatni, hogy számomra tetsző és izgalmas munkát végezhetek. Egyre jobban érdekel minden információ, ami a szemhez és főként a lézeres látásjavító kezelésekhez tartozik. Nem véletlen vetem alá magam én is személyesen a legmodernebb Femto kezelésnek. A műtét után személyes tapasztalataimat hitelesen adhatom át minden kedves érdeklődő páciensünknek!
Ugronicz Luca
ügyfélszolgálatos munkatárs
Rövid bemutatkozás:
Recepciós, valamint ügyfélszolgálatos munkatársként dolgozom a Budai Szemészeti Központban. Főleg a recepciós pultnál találkozhatnak velem. Örömmel segítek minden kérdésben és tanulok nap mint nap új dolgokat a szemészettel kapcsolatban. Minden itt töltött napomon örömmel tölt el, mikor láthatom a páciensek arcán a boldogságot, lézeres műtéteink, valamint a további beavatkozások/vizsgálatok után. Igyekszem mindenben segítségükre állni, hiszen legfontosabb számunkra az Önök elégedettsége, gyógyulása. Hatalmas hálával tartozom szemészetünk vezetőinek, hogy részese lehet e remek csapatnak.
Devecsai Fanni
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOS MUNKATÁRS
Rövid bemutatkozás:
Recepciós illetve telefonos munkakörben dolgozom jelenleg a Budai Szemészeti Központban. Évek óta foglalkozom emberekkel, korábbi munkáimban is fontos része volt ez feladataimnak. Szeretném, ha pácienseink nyugodt környezetben biztonságban éreznék magukat, majd elégedettséggel az arcukon távoznának.

Foglaljon időpontot

Kérjen időpontot online! Írja meg nekünk, hogy milyen problémára szeretne megoldást, kollégáink a legjobb szemész szakorvoshoz adnak időpontot Önnek!

Kedvezmények a Budai Szemészeti Központban!

Nézze meg, hogy melyek az aktuális kedvezmények a Budapesten csak nálunk elérhető Z FEMTO 7Dplus szemműtétre! Az eljárás során

  • a Ziemer LDV Z8 stabil, egyedi, peremes lebenyt készít rendkívül alacsony energiával, így nem károsítja a környező szöveteket,
  • a SCHWIND SIRIUS, 37 000 ponton mérő hullámfront és topográfiás mérőeszköz személyre szabottan méri,
  • a SCHWIND AMARIS 1050RS dioptria korrigáló lézer 7 dimenziós szemkövető rendszere pedig egyénre szabva kezeli a szem fénytörési hibáit!
Videóklinika
Orvosaink 1 percben válaszolnak szemészeti kérdésekre.
Melyik kezelést válasszam?
Egyértelmű összehasonlítás, hogy Önnek is érthető legyen
Páciensek történetei
Ők már lézerszeműek! Ismerje meg tapasztalataikat!
Nézzen szét klinikánkon
Járjon körbe még mielőtt ide jönne. Modern, letisztult környezet az Ön kényelméért!